logo
  • + 1800 1024 869
  • iams_99@yahoo.com
  • Pay Online

PGI Dec 2012 Toppers

PGI Dec 2012 Toppers

Dr. Golaknath Pasa  Rank 1
Dr. Savinay Kapur  Rank 5
Dr. Bala Naga Sindhura K  Rank 7
Dr. Devesh Kumawat  Rank 8
Dr. Parveen Kumar  Rank 10
Dr. Devanshu Bansal  Rank 12
Dr. Chinmoy Kumar Biswal  Rank 13
Dr. Suhang Verma  Rank 14
Dr. Ritu  Rank 15
Dr. Ankit Khurana  Rank 18
Dr. Srikanth Gopi  Rank 22
Dr. Rajsmita Bhattacharjee  Rank 23
Dr. Sweta Subhadarshani  Rank 27
Dr. Kumar Saurav   Rank 31
Dr. Somesh Singh   Rank 38
Dr. Anurag Chahal  Rank 45
Dr. Vemuri Krishna Santhosh  Rank 47
Dr. Chindanuru Sai Pranneetha  Rank 56
Dr. Kavit Gupta  Rank 59
Dr. Nirmalya Roy   Rank 60
Dr. Abhishek Suman  Rank 68
Dr. Anirban Das  Rank 74
Dr. Mousam Dey  Rank 75
Dr. Karthik Reddy Ramidi  Rank 83
Dr. Ketan Kumar  Rank 91
Dr. Nikhil M Akhija  Rank 93
Dr. Palem Sumanth Reddy  Rank 100
Dr. Alvee Saluja  Rank 104
Dr. Abhijeet Beniwal  Rank 123
Dr. Sougata Mahato   Rank 126
Dr. Pranita Sahay  Rank 130
Dr. Abhishek Bhalotia   Rank 133
Dr. Srikanth Koyyana  Rank 135
Dr. Abhijit Vipul  Rank 138
Dr. Ravi Kumar Singh  Rank 139
Dr. Gaganpreet Kaur  Rank 140
Dr. Purnima Gupta  Rank 141
Dr. Stuti Gupta  Rank 142
Dr. Nayan Banerjee  Rank 144
Dr. Abhik Chatterjee  Rank 149
Dr. Abhishek Sharma  Rank 154